40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

Cơ hội nghề nghiệp

Nộp hồ sơ ứng tuyển

{{data.filename}}

Thông tin liên hệ


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Tìm

Descon đang cần tuyển các vị trí như sau

STT Vị trí Số lượng Ngày cập nhật
1 Giám đốc dự án 3 06/11/2018 Chi tiết
2 Chỉ Huy Trưởng 5 06/11/2018 Chi tiết
3 Giám đốc QA/QC 2 06/11/2018 Chi tiết
4 Giám đốc an toàn lao động 3 06/11/2018 Chi tiết
5 Kế toán Tổng hợp 1 25/08/2018 Chi tiết
6 Chuyên viên Lập trình 1 25/08/2018 Chi tiết
7 Chuyên viên/ Trưởng nhóm Tài chính 1 06/11/2018 Chi tiết
8 Giám đốc Đấu thầu 1 06/11/2018 Chi tiết
9 Chuyên viên/ Trưởng nhóm Đấu thầu 2 06/11/2018 Chi tiết
10 Chuyên viên QS 3 25/08/2018 Chi tiết
11 Trưởng phòng Quản lý chi phí 1 25/08/2018 Chi tiết
12 Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Đấu thầu dự án 1 25/08/2018 Chi tiết
13 Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Quản lý các dự án xây dựng 1 25/08/2018 Chi tiết
14 Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Kỹ thuật xây dựng 1 25/08/2018 Chi tiết
15 Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Kế hoạch và đầu tư 1 25/08/2018 Chi tiết
16 Kỹ sư dự án 5 25/08/2018 Chi tiết
17 Chuyên viên cung ứng 1 25/08/2018 Chi tiết
18 Phiên dịch tiếng Trung 3 25/08/2018 Chi tiết
19 Chuyên viên ShopDrawing 2 25/08/2018 Chi tiết
20 Trưởng phòng Cung ứng 1 25/08/2018 Chi tiết
Scroll to top

Thông tin mới