40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

Phát triển sự nghiệp

Phát triển sự nghiệp

Tại Descon, chúng tôi không chỉ xây dựng các công trình, chúng tôi đầu tư ngoài chính sách phát triển sự nghiệp theo chiều dọc (theo cấp bậc) còn được bổ sung bằng chính sách phát triển theo chiều rộng, thông qua việc luân chuyển công việc giữa các phòng ban, bộ phận trong công ty nhằm thúc đẩy việc gặt hái thêm nhiều kỹ năng chuyên môn mới.

Công ty xây dựng khung năng lực chuẩn bao gồm năng lực chung, năng lực cốt lõi và năng lực chuyên môn riêng cho từng vị trí công việc, thực hiện việc đánh giá năng lực hiện tại của nhân viên và định hướng đào tạo cho nhân viên có đủ năng lực đảm nhận vị trí cao hơn trong tương lai.

Tinh thần ham học hỏi mọi lúc mọi nơi sẽ luôn nhận được sự khuyến khích. Việc học hỏi không ngừng giúp nhân viên theo kịp sự tiến triển của môi trường thay đổi nhanh giúp tăng hiệu quả của công ty.

Lộ trình phát triển nghề nghiệp theo hàng dọc
(Khối văn phòng)

Số năm kinh nghiệm yêu cầu
( dự kiến )
Nhân viên
cấp I
Nhân viên
cấp II
Chuyên viên
cấp I
Chuyên viên
cấp II
Trưởng phòng / Trưởng BP Giám đốc Tổng GĐ/Phó TGĐ
> 12 năm
> 10 năm
> 8 năm
> 6 năm
> 4 năm
2 – 4 năm
Tuyển dụng -
2 năm

Lộ trình phát triển nghề nghiệp theo hàng dọc
(Khối kỹ thuật công trình)

Số năm kinh nghiệm yêu cầu
( dự kiến )
Kỹ sư giám sát 1 Kỹ sư giám sát 2 Kỹ sư chính Chỉ huy Phó/ Chỉ huy trưởng Giám đốc dự án Giám đốc Kỹ thuật/ Xây dựng Tổng GĐ/
Phó TGĐ
> 12 năm
> 10 năm
> 8 năm
> 6 năm
> 4 năm
2 – 4 năm
Tuyển dụng – 2 năm
Scroll to top

Thông tin mới