40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

Thiết kế và xây dựng

Hệ Thống Tích Hợp Thông Tin Công Trình (BIM)
Việc sử dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại đóng vai trò quan trọng trong các giải pháp xây dựng, chúng tôi phối hợp đầu tư vào Hệ Thống Tích Hợp Thông Tin Công Trình (BIM) , đây là nền tảng cơ bản để hình thành và quản lý toàn bộ dữ liệu công trình xuyên suốt thời gian thi công dự án.

BIM tận dụng hiệu quả mô hình 3 chiều, thời gian thực, phần mềm xử lý lập mô hình xây dựng công trình nhằm tăng hiệu quả làm việc trong các công tác, kế hoạch, triển khai thi công, đề ra các giải pháp tiết kiệm trong thiết kế và xây dựng.
Scroll to top

Thông tin mới