40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

Thi công xây dựng

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng

Quý khách hàng liên hệ theo số +84 8 6673 8866 & hotline 0902 15 25 35, hoặc liên hệ trực tuyến tại website. Chúng tôi sẽ tư vấn, tiếp nhận yêu cầu và hẹn lịch làm việc cụ thể với Quý khách hàng.

Khảo sát công trình và tiếp nhận yêu cầu cụ thể

Bộ phận kinh doanh kết hợp Bộ phận Quản lý dự án gặp gỡ và tiếp nhận yêu cầu từ Khách hàng, thu thập các tài liệu liên quan đến công trình, thực hiện việc khảo sát công trình.

Trao đổi sơ bộ và tư vấn cho Khách hàng về dịch vụ thi công xây dựng.

Bóc tách khối lượng, lập dự toán báo giá với khách hàng

Phòng Quản lý dự án bóc tách khối lượng công trình, lập dự toán thi công xây dựng công trình

Gửi báo giá đến Khách hàng

Thương thảo, ký kết Hợp đồng xây dựng

Nếu Khách hàng duyệt báo giá thì bộ phận Quản lý dự án soạn thảo Hợp đồng, trao đổi các điều khoản cụ thể với Khách hàng.

Ban lãnh đạo đôi bên ký kết Hợp đồng xây dựng

Thực hiện hợp đồng

  • Chuẩn bị nhân lực, vật tư, máy thi công phục vụ cho công trình.
  • Thực hiện thi công công trình như các nội dung đã ký trong Hợp đồng.
  • Bố trí kỹ sư giám sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu cách hạng mục theo quy định.

Nghiệm thu công trình, thanh lý Hợp đồng, bảo hành công trình.

Làm hồ sơ hoàn công công trình. Biên bản nghiệm thu công trình.

Thanh lý Hợp đồng và bảo hành công trình

  • Thanh lý Hợp đồng theo các nội dung đã ký kết
  • Thực hiện bảo hành công trình theo quy định
Scroll to top

Thông tin mới