40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

Dự án

Nhà máy sản xuất lốp xe ô tô du lịch công suất 900.000 lốp/năm

Nhà máy sản xuất lốp xe ô tô du lịch công suất 900.000 lốp/năm

Thông tin dự án

Địa điểm
Tam Lập – Phú Giáo – Bình Dương
Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Hưng Hải Thịnh
Loại
Công nghiệp và sản xuất
Phạm vi công việc
Phần kết cấu và kiến trúc, M&E của xưởng
Quy mô
9.500 m2
Năm
2017

Chi tiết dự án

Nhà máy sản xuất lốp xe ô tô du lịch khi hoàn thiện sẽ đạt công suất 900.000 lốp/ năm
Scroll to top

Thông tin mới