40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

Nhà đầu tư

Chỉ số tài chính

1,500 tỷ VND
Chỉ tiêu doanh thu 2017
109.5 tỷ VND
Chỉ tiêu lợi nhuận 2017
228 người
Số lượng nhân sự
Nhà đầu tư
Scroll to top