40 years anniversary
Hotline: 0902.15.25.35

Giá trị Descon

Kỷ luật

Kỷ luật

 • Tuân thủ nội quy, quy định của công ty.
 • Nghiêm túc trong công việc, tuân thủ sự chỉ đạo hợp lý của cấp trên.
 • Tạo kỷ luật với chính mình bằng cách thực hiện những việc đã cam kết.
 • Luôn tu chỉnh bản thân, nâng cao tác phong đạo đức, ý thức tổ chức.
Học hỏi

Học hỏi

 • Không bao giờ hài lòng, thỏa mãn với kết quả đã đạt được.
 • Học tập cái mới, không ngừng sáng tạo để làm việc hiệu quả và thành công.
 • Học hỏi những kinh nghiệm và kiến thức không chỉ từ cấp trên.
Tôn trọng

Tôn trọng

 • Luôn tôn trọng đối tác, khách hàng và đồng nghiệp.
 • Tôn trọng quyền cá nhân và tập thể.
 • Tôn trọng thời gian, cam kết, quy trình.
 • Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, đối tác.
Kiên trì

Kiên trì

 • Quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức, đứng lên từ những thất bại, sai lầm.
 • Nỗ lực, kiên trì cao nhất để đạt được mục tiêu trong công việc.
 • Làm hết việc chứ không hết giờ.
 • Bình tâm trong giao tiếp với đối tác – đồng nghiệp.
Minh bạch

Minh bạch

 • Minh bạch trong việc cung cấp và chia sẻ thông tin, trừ các thông tin mật theo quy định.
 • Minh bạch về khả năng, năng lực, quyền lợi, nghĩa vụ của mình.
 • Thẳng thắn chia sẻ quan điểm mang tính xây dựng, thành thật nhận lỗi khi mắc sai lầm.
 • Chân thành với đồng nghiệp; sẵn sàng chủ động chia sẻ, giúp đỡ, hỗ trợ ngay khi cần.
Khách quan

Khách quan

 • Suy xét các khía cạnh của vấn đề một cách đa chiều.
 • Cân bằng giữa lý trí và tình cảm khi hành động.
 • Tập trung và lắng nghe một cách chủ động trong giao tiếp.
 • Suy nghĩ và đánh giá trước khi nói hoặc hành động.
Scroll to top

Thông tin mới