Career

Apply CV

{{data.filename}}

Contact information


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Search

Descon is now recruiting the following positions

No Position Quantity Modified
1 Project Director 3 06/11/2018 Detail
2 Site Manager 5 06/11/2018 Detail
3 QA/QC Director (Expat) 2 06/11/2018 Detail
4 HSE Director (Expat) 3 06/11/2018 Detail
5 Kế toán Tổng hợp 1 25/08/2018 /Detail
6 Chuyên viên Lập trình 1 25/08/2018 /Detail
7 Chuyên viên/ Trưởng nhóm Tài chính 1 06/11/2018 /Detail
8 Tender Director (Expat) 1 06/11/2018 Detail
9 Tender Specialist 2 06/11/2018 Detail
10 QS Specialist 3 25/08/2018 Detail
11 Cost Control Manager 1 25/08/2018 Detail
12 Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Đấu thầu dự án 1 25/08/2018 /Detail
13 Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Quản lý các dự án xây dựng 1 25/08/2018 /Detail
14 Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Kỹ thuật xây dựng 1 25/08/2018 /Detail
15 Phó Tổng Giám đốc – Phụ trách Kế hoạch và đầu tư 1 25/08/2018 /Detail
16 Project Engineer 5 25/08/2018 Detail
17 Procurement Specialist 1 25/08/2018 Detail
18 Chinese Interpreter 3 25/08/2018 Detail
19 Shop-drawing Specialist 2 25/08/2018 Detail
20 Procurement Manager 1 25/08/2018 Detail
Scroll to top

What's new?