innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

联系方式

办公室: 兴平大楼, 03-04层, 406 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

应聘人联系方式

办公室: 兴平大楼, 03-04层 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

总部: 胡志明市 第一郡 阮太平坊 阮公著路 146号, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh.

电话: +84 8 6673 8866 传真: +84 8 3898 3456 邮箱: info@descon.com.vn

应聘人联系方式