40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

Cơ hội nghề nghiệp

Nộp hồ sơ ứng tuyển

{{data.filename}}

Thông tin liên hệ


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

Giám sát an toàn lao động

Trách nhiệm:
  • Giám sát công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường chung tại công trường ( trong lĩnh vực xây dựng), đảm bảo an toàn về người, tài sản vào, ra tại công trường.
  • Quản lý các bảng hiệu an toàn, rào chắn, trang thiết bị thi công để đảm bảo vấn đề an toàn thi công. làm thẻ và quản lý thẻ ra vào cho công nhân và cán bộ tại công trường.
  • Kiểm tra độ an toàn của tất cả các thiết bị trước khi sử dụng và điều kiện của người vận hành máy móc thiết bị.
  • Định kỳ kiểm tra hệ thống an toàn điện , nước tại công trường.
  • Huấn luyện, đào tạo công tác an toàn vệ sinh cho các công nhận thầu phụ thi công hàng ngày.

Scroll to top

Thông tin mới