40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

DESCON trúng thầu công trình “Thiết kế, cung cấp thiết bị và xây dựng hệ thống xử lý nước thải 2500 m3/ngày đêm”

TH08 10, 2012

Công trình “Thiết kế, cung cấp thiết bị và xây dựng hệ thống xử lý nước thải 2500 m3/ngày đêm” thuộc Dự án xây dựng nhà máy bia Sài Gòn – Quãng Ngãi.
Xí nghiệp Xây dựng DESCON 3 của Công ty thi công hạng mục “Xây dựng bể, hồ sinh học và đường nội bộ hệ thống” với tổng giá trị là 10.5 tỉ đồng và được thực hiện trong vòng 180 ngày

Các tin khác

Sôi Động Tháng 9

Sôi Động Tháng 9

TH10 10, 2012
Scroll to top

Thông tin mới