innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Cơ cấu tổ chức

Hội đồng quản trị

Ông
Châu Anh Tuấn

Chủ tịch

Ông
Trịnh Thanh Phong

Phó Chủ tịch

Ông
Nguyễn Ngọc Thạch

Thành viên


Hoàng Quế An

Thành viên


Đường Vân Anh

Thành viên

Ban điều hành

Ông Nguyễn Trung Trực

Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Đình Duy

Phó tổng giám đốc

Ông Lê Nhân Hiến

Phó tổng giám đốc

Ông Đoàn Châu Hoài Giang

Phó tổng giám đốc

Ông Nguyễn Văn Đua

Phó tổng giám đốc

Hồ sơ chuyên gia

Ông Kevin Marks

Kiến Trúc Sư Cảnh Quan

Ông Scott Hutchinson

Giám đốc điều hành

Ông John Henry Liu

Kiến trúc sư

Ông Lim Jong Hoon

Quản trị kinh doanh

Ông Chavis Chauychoo

Quản trị Nhân lực

Ông Filantov Sergey

Tư vấn thiết kế

Ông Kavun Sergiy

Tư vấn kỹ thuật

Ông Nikolaenkon Andrey

Tư vấn kỹ thuật

Ông Khateev Vadim

Tư vấn kiến trúc

Ông Kostiuk Ruslan

Tư vấn kỹ thuật

Ông Solokov Roman

Tư vấn kỹ thuật