innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

連絡先

本社: Lầu 4-5, Toà nhà Hưng Bình, 406 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, HCM

連絡先

本社: Lầu 4-5, Toà nhà Hưng Bình 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh.

本部: 146 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh.

電話番号: +84 8 6673 8866 ファックス番号: +84 8 3898 3456 電子メール: info@descon.com.vn

連絡先