Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

案件

  • 投資家

    Ltd Hue Phong Footwear

  • Loại

  • Địa điểm

    57/4A Pham Van Chieu, W. 14, Go Vap Dist., HCMC

Quy mô

14.655 m2

Năm

2016

Phạm vi công việc

Constructing and finishing dormitory

Tên dự án | Mô tả

Hue Phong Office

Hue Phong Office