40 years anniversary
HOTLINE: 0902.15.25.35

人才招聘

的提交招聘

{{data.filename}}

应聘人联系方式


Cám ơn bạn đã gửi thông tin ứng tuyển cho chúng tôi.

Chúng tôi đã nhận được thông tin của bạn.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.

搜索

Descon现招聘以下职位

职务 数量 Ngày cập nhật
1 Procurement Manager 1 16/07/2017 详细
2 Tender Director (Expat) 1 16/07/2017 详细
3 Cost Control Manager 1 16/07/2017 详细
4 Project Engineer 5 16/07/2017 详细
5 Project Director 2 16/07/2017 详细
6 Tender Specialist 3 16/07/2017 /详细
7 Procurement Specialist 1 16/07/2017 详细
8 Chinese Interpreter 3 16/07/2017 详细
9 Shop-drawing Specialist 2 16/07/2017 详细
10 QA/QC Specialist 2 16/07/2017 详细
11 QS Specialist 3 16/07/2017 详细
12 HSE Supervisor 4 16/07/2017 详细
Scroll to top

什么是新的?