Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty TNHH Woventex Việt Nam

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương

Quy mô

10.000 m2

Năm

2004

Phạm vi công việc

Hạng mục nhà máy, hạng mục phụ

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy bao bì Woventex Việt Nam