Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH Quốc tế Tri Việt (Đài Loan)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Trà Nóc 2, Quận Ô Môn, T.P Cần Thơ

Quy mô

 14.400 m2

Năm

2006 - 2007

Phạm vi công việc

Xây dựng văn phòng, nhà kho, nhà máy và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà xưởng Tập đoàn quốc tế Trí Việt