Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH Woosung Vina (Hàn Quốc)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Bàu Xéo, Đồng Nai

Quy mô

15.900 m2

Năm

2002-2003

Phạm vi công việc

Xây lắp nhà sản xuất, nhà kho và hạng mục phụ

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Woosung Vina

Nhà máy Woosung Vina