Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty CP Phát triển và đầu tư Đại Sơn

  • Loại

    Cơ sở giáo dục, trường học

  • Địa điểm

    Huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Quy mô

11.367 m2

Năm

2007 - 2008

Phạm vi công việc

Khối nhà chính, đường nộ bộ và các hạng mục phụ

Tên dự án | Mô tả

Trường Trung Cấp Huấn Nghệ Việt Mỹ

Trường Trung Cấp Huấn Nghệ Việt Mỹ