Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH PVC Việt Nam (Malaysia)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Mỹ Xuân, Bà Rịa Vũng Tàu

Quy mô

7.000 m2

Năm

2001

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà xưởng, cấp thoát nước và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy PVC Việt Nam

Nhà máy PVC Việt Nam