innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty Cổ phần Vinafco

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    Tp. Đà Nẵng

Quy mô

5.000 m2

Năm

2012

Phạm vi công việc

Thi công Nhà kho, điện và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Trung tâm Logistic Đà Nẵng

có tổng diện tích hơn 16 ngàn m2, bao gồm hệ thống kho hàng hóa 9.300m2, bãi đậu xe tải, xe đầu kéo… Tổng vốn đầu tư dự án gần 50 tỷ đồng.