Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Triumph Việt Nam

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Sóng Thần, Dĩ An, Bình Dương

Quy mô

21.000 m2

Năm

1997

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà văn phòng, xưởng sản xuất và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy may thời trang Triump International