Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH Tiger Drylac Việt Nam (Áo)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Đồng An, Bình Dương

Quy mô

1.700 m2

Năm

2001

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà xưởng, cấp thoát nước và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Tiger Drylac

Nhà máy Tiger Drylac