innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Tin tức

Thông báo về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc

Th12 11, 2015

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp (DESCON) xin trân trọng thông báo về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám Đốc, vui lòng xem trong file đính kèm để biết thêm chi tiết…