innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Tin tức

Thông báo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc

Th01 23, 2017

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xây dựng công nghiệp (DESCON) xin trân trọng thông báo về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc, vui lòng xem trong file đính kèm để biết thêm chi tiết…


Nghị quyết HĐQT v.v bổ nhiệm TGĐ mới

Quyết định HĐQT v.v bổ nhiệm TGĐ Nguyễn Trung Trực