Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH May Tân Mỹ (Việt Nam)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    Cụm CN - TTCN Hắc Dịch, Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy mô

8.000 m2

Năm

2007 - 2008

Phạm vi công việc

Thi công nhà máy và các hạng mục phụ

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy may Tân Mỹ