Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH sợi Tainan (Đài Loan)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Quy mô

20.000 m2

Năm

2000

Phạm vi công việc

Xây dựng xưởng chính, kho A, B, C, D, nhà sản xuất và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Sợi Tainan (GĐ 1,2,3,4)