Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH Sơn Seamaster (Singapore)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN VSIP, Thuận An, Bình Dương

Quy mô

2.700 m2

Năm

update

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà xưởng chính

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy sơn Seamaster (GĐ 2)

Nhà máy sơn Seamaster (GĐ 2)