Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH Saigon Precision (Nhật Bản)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCX Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM

Quy mô

2.000 m2

Năm

2001

Phạm vi công việc

Xây dựng xưởng xử lý nhiệt

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Sài Gòn Precision

Nhà máy Sài Gòn – Precision