Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty Giấy Đồng Nai (Việt Nam)

  • Loại

    Khác

  • Địa điểm

    CN Biên Hòa 1, Đồng Nai

Quy mô

4.600 m

Năm

1995

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà xưởng

Tên dự án | Mô tả

Xưởng thu hồi kiểm nhà máy giấy Đồng Nai

Xưởng thu hồi kiểm nhà máy giấy Đồng Nai