Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty cổ phần dược phẩm TE NAM Y Dược

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN/KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM

Quy mô

Update

Năm

2012

Phạm vi công việc

Xây dựng các hạng mục phụ

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy thuốc Tiêm Bột

Nhà máy thuốc Tiêm Bột