Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Prestige sports Cars Company Ltd (Đức)

  • Loại

    Trung tâm thương mại & bán lẻ

  • Địa điểm

    KĐT Phú Mỹ Hưng, Quận 7, HCMC

Quy mô

4.000 m2

Năm

2008

Phạm vi công việc

Thi công nhà trưng bày xe, M&E, hạng mục phụ bên ngoài

Tên dự án | Mô tả

Nhà trưng bày xe hơi PORSCHE

Nhà trưng bày xe hơi PORSCHE