innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty TNHH Far Eastern (VN)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    Lô B4/B5 khu Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương

Quy mô

5676 m2

Năm

2016 - 2017

Phạm vi công việc

Xây dựng kho vật tư phụ và khu bảo trì

Tên dự án | Mô tả

Polytex Far Eastern