Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH Điện Tử Philips VN (Hà Lan)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Biên Hòa II, Đồng Nai

Quy mô

3.700 m2

Năm

2002

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà xưởng sản xuất

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy bóng đèn Philips

Nhà máy bóng đèn Philips