Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty TNHH Orana Việt Nam

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM

Quy mô

1.200 m2

Năm

2014

Phạm vi công việc

Xây dựng mở rộng nhà máy

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Orana

được xây dựng với chi phí đầu và máy móc của khu sản xuất mới khoảng 2 triệu đô la. Với nhà xưởng mới này, sản lượng của công ty ước tính sẽ tăng gấp đôi, khoảng 6.000 tấn/năm.