innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Tiền Tiến II Garment Company (Viet Nam)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    TP. Mỹ Tho, Tiền Giang

Quy mô

17.000 m2

Năm

2007

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà xưởng Công ty Cổ phần May Tiền Tiến II