innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty TNHH Molenbergnatie Việt Nam

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    Đường số 30, KCN VSIP II mở rộng, Thuận An, Binh Dương

Quy mô

66.486 m2

Năm

2014

Phạm vi công việc

Nhà thầu chính thi công nhà xưởng, nhà kho và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà xưởng chế biến cà phê Coffee Mill

được xây dựng trên khu đất 66.486m2, với tổng giá trị đầu tư 17 triệu USD.