innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty cổ phần phát triển đô thị Kinh Bắc (Việt Nam)

  • Loại

    Cao ốc văn phòng

  • Địa điểm

    KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Quy mô

4.200 m2

Năm

2007

Phạm vi công việc

Xây dựng khốinhà chính, hạng mục cấp thoát nước, PCCC

Tên dự án | Mô tả

Nhà VP Quế Võ - Bắc Ninh

Nhà VP Quế Võ – Bắc Ninh