innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH Cargill Long An (Mỹ)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Thuận Đạo, Bến Lức, Long An

Quy mô

43.898 m2

Năm

2006-2007

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà máy, hạ tầng và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy thức ăn gia súc Cargill Long An

Nhà máy thức ăn gia súc Cargill Long An