innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH Royal Foods Nghệ An - Cty TNHH Thực phẩm tươi sống và kho lạnh

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    Khu B, KCN Nam Cấm, Nghi Long - Nghi Xá, Nghi Lộc, Nghệ An

Quy mô

48.307 m2

Năm

2014

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà xưởng, nhà văn phòng và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy SX cá mòi 3 cô gái và kho lạnh

Có diện tích hơn 140 nghìn m2 và có thể sản xuất 60 đến 100 nghìn thùng cá hộp hàng tháng. Kho lạnh Frescol với sức chứa 13 nghìn tấn là kho lạnh đầu tiên lớn nhất của Miền Bắc và miền Trung. Giai đoạn 1 bắt đầu với sức chứa 12.000 tấn, cấp đông 100 - 150 tấn/ngày.