innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty Liên doanh TNHH Stada VN (Việt Nam - Đức)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương

Quy mô

14.600 m2

Năm

2006

Phạm vi công việc

Thi công hoàn thiện nhà máy, nhà văn phòng, nhà nghỉ và các hạng mục khác.

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy sản xuất dược phẩm Stada

Nhà máy sản xuất dược phẩm Stada