innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    Khu công nghiệp Giao Long - Bến Tre

Quy mô

18.000m

Năm

2016 - 2017

Phạm vi công việc

Thi công nền móng, kết cấu và hoàn thiện công trình

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy giấy Giao Long - Giai đoạn 2

Dự án được xây dựng với mục tiêu thay đổi công suất sản xuất máy từ 600 tấn/ngày (với tổng vốn đầu tư khoảng 660 tỷ đồng) lên 660 tấn/ngày (với tổng vốn đầu tư được nâng lên khoảng 720 tỷ đồng) giúp DOHACO tăng năng lực cạnh tranh và chiếm lĩnh thị phần trên thị trường.