innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty CP Dược phẩm Imexpharm

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Việt Nam – Singapore II, Bình Dương

Quy mô

7.884

Năm

2009

Phạm vi công việc

Xưởng sản xuất 2 tầng, hệ thống cấp thoát nước, hạ tầng và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà Máy Cephalosporin Imexpharm

Đây là nhà máy được đầu tư theo tiêu chuẩn và công nghệ Chậu Âu, sản xuất các sản phẩm thuốc bột, tiêm thuộc nhóm Penicillin. Quy mô nhà máy được đầu tư hơn 113 tỷ đồng.