innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty TNHH Behn Meyer

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Việt Nam - Singapore, Bình Dương

Quy mô

10.670 m2

Năm

2008-2009

Phạm vi công việc

Thi công xây lắp tường rào, nhà bảo vệ, M&E

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Behn Meyer Việt Nam

Nhà máy Behn Meyer Việt Nam