Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty Dệt Nhuộm Nam Phương (Đài Loan)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Nhơn Trạch II, T.P Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Quy mô

20.800 m2

Năm

2003

Phạm vi công việc

Xây dựng xưởng dệt, xưởng nhuộm, xưởng hoàn thành, nhà văn phòng và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy dệt nhuộm Nam Phương