Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Cty TNHH Mỹ Đức (Liên doanh Mỹ - Việt Nam)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Mỹ Xuân A, Bà Rịa – Vũng Tàu

Quy mô

26.600 m2

Năm

1997-1998

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà xưởng, nhà kho, nhà văn phòng và các hạng mục phụ khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy Gạch Men Mỹ Đức

Nhà máy Gạch Men Mỹ Đức