Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty TNHH Medochemie (Viễn Đông)

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN VSIP 2 A, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Quy mô

44.700 m2

Năm

2015

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà máy, nhà kho và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy dược phẩm Medochemie

được xây dựng trên diện tích 44.700 m2 với vốn đầu tư hơn 16,1 triệu đôla Mỹ, bao gồm: xưởng thuốc viên dạng bột, xưởng thuốc uống dạng nước và xưởng thuốc dùng ngoài được sản xuất theo tiêu chuẩn WHO-GMP và EU-GMP.