Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Nhà máy Mabuchi Việt Nam

  • Loại

    Công nghiệp và sản xuất

  • Địa điểm

    KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai

Quy mô

5.000 m2

Năm

1997

Phạm vi công việc

Xây dựng nhà làm việc, xưởng sản xuất, nhà điện, nhà xe, hạ tầng và các hạng mục khác

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy động cơ Mabuchi Việt Nam

Nhà máy động cơ Mabuchi Việt Nam