Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Công ty TNHH Giấy Lee&Man Việt Nam

  • Loại

    Khác

  • Địa điểm

    KCN Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu Giang

Quy mô

10.065 m2

Năm

2015

Phạm vi công việc

Thi công hạng mục xưởng nghiền

Tên dự án | Mô tả

Nhà máy giấy Lee&Man Hạng - mục Xưởng nghiền

Nhà máy giấy Lee&Man Hạng – mục Xưởng nghiền