Back on Top

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

innovative construction solutions since 1976

Dự án

  • Nhà đầu tư

    Trường Đại Học Luật TP.HCM (Việt Nam)

  • Loại

    Cơ sở giáo dục, trường học

  • Địa điểm

    02 Nguyễn Tất Thành, F12, Q4, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô

2.500 m2

Năm

1999 - 2000

Phạm vi công việc

Xây dựng và hoàn thiện khối nhà học, giảng đường, văn phòng

Tên dự án | Mô tả

Trường Đại Học Luật - TP. HCM

Trường Đại Học Luật – TP. HCM